VN2000 cho ArcGIS hình ảnh chi tiết

VN2000 cho ArcGIS – Hướng dẫn thêm VN200 cho ArcGIS bằng vài click Bước 1: Tải về VN2000 63 tỉnh thành của Việt Nam tại đây Giải nén để sẵn sàng sử... Read more »

Video biên tập bản đồ DVMTR full

Đây là seri gồm 5 phần hướng dẫn các bạn biên tập cơ bản nhất về biên tập bản đồ. Trường hợp này, biên tập bản đồ DVMTR dựa trên bản đồ... Read more »

Cẩm nang ngành lâm nghiệp đầy đủ 32 chương

Cẩm nang Ngành Lâm nghiệp là một công cụ vận hành Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và Đối tác (FSSP&P) . Cho đến nay, sau ba năm thực hiện, Bộ... Read more »

3 bước để lấy giá trị XY cho điểm, tâm vùng trong QGIS

Lấy giá trị kinh độ, vỹ độ XY cho điểm hoặc tâm vùng trong cơ sở dữ liệu QGIS Bước 1: Xác định hệ tọa độ của lớp bản đồ. Hãy chắc... Read more »

Ý nghĩa trường thông tin trong cập nhật diễn biến rừng

Giải thích ý nghĩa của các trường thông tin trong Phần mềm cập nhật diễn biến rừng (Đây là Phụ lục 2, trong tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cập... Read more »