Tham khảo Hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT

Tham khảo Hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT Note: Đây chỉ là phần tóm tắt dựa trên kinh nghiệm cá nhân và các... Read more »