Tools Mapinfo – Tools biên tập bản đồ trong 2 phút

Xem tính năng của tools [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J6o4J9lp1y8[/embedyt] Tải về Tính năng hỗ trợ trên tools biên tập bản đồ: - Chọn khổ giấy, cắt, vẽ khung lưới, biên tập bản đồ. - Chuyển đổi dữ liệu từ máy GPS vào...