Báo cáo thẩm định Phương án quản lý rừng bền vững

Chờ trong giây lát để ứng dụng load file về hoặc nhất reload document để làm mới trang. Cho phép tải về ở cuối trang [embeddoc url="https://bandolamnghiep.cdn.vccloud.vn/wp-content/uploads/2020/10/4B-BAO-CAO-THAM-DINH.pdf" download="all"] 1. Link tải về bản word đề cương xây dựng phương án...

Dự toán xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững

Xin gửi đến quý vị tham khảo dự toán xây dựng phương án quản lý rừng bền vững của công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên. Tài liệu được chia sẻ bởi một thành viên trong groups Bản...

Tham khảo Hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT

Tham khảo Hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT Note: Đây chỉ là phần tóm tắt dựa trên kinh nghiệm cá nhân và các văn bản của nhà nước có liên quan. Các...