Báo cáo thẩm định Phương án quản lý rừng bền vững

Chờ trong giây lát để ứng dụng load file về hoặc nhất reload document để làm mới trang. Cho phép tải về ở cuối trang 1. Link tải về bản word đề... Read more »

Dự toán xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững

Xin gửi đến quý vị tham khảo dự toán xây dựng phương án quản lý rừng bền vững của công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Nam Tây Nguyên. Tài liệu được chia... Read more »

Tham khảo Hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT

Tham khảo Hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững theo thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT Note: Đây chỉ là phần tóm tắt dựa trên kinh nghiệm cá nhân và các... Read more »