Hướng dẫn sử dụng phần mềm quay màn hình, chụp màn hình

Giới thiệu Mục tiêu tôi muốn viết bài này để các thành viên của bản đồ lâm nghiệp sẽ biết cách sử dụng công cụ này một cách đơn giản nhất để có thể ghi lại nhưng video hoặc bài...