Tools Hotkey – Tools phím tắt trong mapinfo

Anh em xem mẫu viết hotkey i và hand của bác Nguyễn Vĩnh Phú Sau đó anh em xem tools hotkey  của bác sbonguyen và thử xem mình có... Read more »

Video hướng dẫn lập trình Mapinfo (Mapbasic) – Phạm Quang Thành

Bài 1: Tạo MENU Bài 2: Tạo phím nóng Bài 3: Biến và hằng Bài 4: Giới thiệu về hộp thoại ToolBox Bài 5: Gán giá trị textbox và... Read more »