Hướng dẫn cài đặt Open Camera cho FRMS Mobile

Hướng dẫn cài đặt Open Camera sử dụng cho phần mềm FRMS Mobile FRMS Mobile sử dụng Open Camera làm camera mặc định và một số thông số cần được lưu trên... Read more »

FRMS Mobile phiên bản cập nhật mới nhất

FRMS Mobile mới nhất Read more »