Hướng dẫn đánh số lô tự động trong Mapinfo

Đánh số lô tự động trong mapinfo, chủ đề này không có gì mới bài viết này sẽ viết để cho các anh em nào còn chưa biết nhé. Trước tin xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Thị, công tác...