Bản đồ trực tuyến

Phần này sẽ viết toàn bộ các bản đồ trực tuyến được xây dựng bởi Bản đồ lâm nghiệp

Do giao diện web nên tham khảo hình ảnh dưới đây để dùng tính năng đầy đủ cho các bản đồ nhé

Bản đồ trụ sở các cơ quan Kiểm lâm từ Trung ương đến các tỉnh tại Việt Nam

Bản đồ ranh giới Vườn quốc gia ở Việt Nam (Nguồn dữ liệu: Open Development Mekong)

Bản đồ trụ sở các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, ban quản lý rừng phòng hộ trên toàn Việt Nam

Nếu trường hợp đơn vị chưa có có trên bản đồ, quý vị bổ sung vào form này để cung cấp thêm các vị trí mới vào bản đồ.