Thư viện tài liệu Lâm Nghiệp

Chuyên mục này đang trong quá trình xây dựng

Quyết định, công bố quan trọng

Quyết định phê duyệt kết quả kiểm kê rừng các tỉnh ở Việt Nam: Xem chi tiết

Quy định về xây dựng bản đồ

Quy định về trình bày và thể hiện nội dung Bản đồ hiện trạng rừng: Xem chi tiết

Quy định trình bày và thể hiện nội dung Bản đồ quy hoạch lâm nghiệp. Xem chi tiết

Bản đồ kiểm kê rừng các tỉnh ở Việt Nam

Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo và đăng ký nhận tại link này. Xem chi tiết

Liên quan đến GPS

  • Cài đặt VN2000 cho GPS: xem thêm tại đây
  • Hướng dẫn khoanh vẽ thực địa sử dụng GPS: xem thêm tại đây

Phần mềm Trút dữ liệu GPS: Mapsource, Basecamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments Box