Video hướng dẫn In đúng tỷ lệ bản đồ trên pdf

Trong quá trình làm việc với file pdf xuất ra từ Mapinfo, nhiều khi các bạn không để ý sẽ bị in bản đồ sai tỷ lệ, thường tỷ lệ là 103, 105%. Như vậy, thực tế các bạn in...

TCLN: Chi phí khoán bảo vệ rừng trên diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng

TCLN: Chi phí khoán bảo vệ rừng trên diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Đây hẳn là nội dung mà nhiều anh chị em quan tâm. Vậy hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với anh em toàn...